Asigurare cargo

Acest tip de asigurare acoperă riscul de daune, distrugere sau pierdere a mărfurilor în timpul transportului, indiferent de mijlocul de transport – oriunde în lume. Este valabilă de obicei pe toată durata expedierii (de la depozit la depozit), incluzând încărcarea, descărcarea și alte manipulări în timpul expedierii și eventuala depozitare intermediară.

Asigurarea cargo se poate aplica:

 • tuturor riscurilor – sunt acoperite toate riscurile, cu excepția celor excluse în mod expres din contractul de asigurare
 • sau numai riscurilor enumerate (variantă limitată) – sunt acoperite doar riscurile enumerate în mod expres în contractul de asigurare (de ex., dezastru natural, accident etc.).

Asigurări suplimentare:

 • Durata expozițiilor și târgurilor
 • ALOP (pierderea profitului anticipat al beneficiarului)
 • Risc de război sau grevă

Riscuri acoperite

 • Dezastre naturale
 • Accidente rutiere, naufragii, scufundări etc.
 • Furt, jaf
 • Daune în timpul expedierii, încărcării sau descărcării

Contact us

Our specialists will gladly give you a quote for a solution tailored to your unique circumstances

  Contactează-ne

  Specialiștii noștri sunt bucuroși să îți ofere o soluție personalizată