Răspundere pentru daune aduse mediului

Protejează Asiguratul împotriva răspunderii legale, remedierii aplicate prin reglementare și daunelor aduse mediului care rezultă din activitatea sa ca urmare a unui eveniment brusc și accidental sau a unui eveniment poluant gradual. Acoperirea poate fi extinsă pentru a include remedierea propriilor amplasamente atunci când acest lucru este cerut de autoritatea de reglementare, întreruperea activității, precum și activități de transport.

Riscuri acoperite

  • Refacerea sau remedierea daunelor aduse biodiversității pe amplasamente terțe.
  • Apărarea și evaluarea cererilor de despăgubire cu privire la biodiversitate.
  • Reducerea costurilor aferente pierderilor pentru a împiedica din timp înrăutățirea unui incident de poluare.
  • Pierdere care rezultă din poluare graduală, precum și din condiții de poluare accidentală.
  • Costuri de curățenie (pe amplasament și în afara amplasamentului); includ costuri de reparații/reconstrucție pentru proprietatea primei părți deteriorată pe durata curățeniei.
  • Vătămare corporală a terților și pagube materiale ale terților cauzate de poluarea emisă.

Contact us

Our specialists will gladly give you a quote for a solution tailored to your unique circumstances

    Contactează-ne

    Specialiștii noștri sunt bucuroși să îți ofere o soluție personalizată