Asigurare de răspundere civilă profesională

Oferă protecție financiară asiguratului pentru cererile de despăgubire înaintate împotriva acestuia rezultând din serviciile profesionale prestate clienților.

Asigurarea de răspundere civilă profesională este necesară pentru următoarele profesii

 • arhitect autorizat, proiectant autorizat în construcții și inginer în construcții
 • medic, dentist, farmacist și personalul unităților medicale
 • tehnologia informației
 • cabinet contabil și consultanță fiscală
 • avocat, notar public
 • auditor, consultant fiscal, administrator judiciar
 • broker și agent de asigurare sau reasigurare 
 • operator de navă, inclusiv militară
 • operator de instalaţii nucleare
 • operator de aeronave, furnizor de servicii aeriene
 • alte servicii de consultanță

Asigurarea de răspundere civilă profesională acoperă:

 • Răspunderea civilă profesională pentru erori și omisiuni comise din neglijență;
 • Încălcarea confidențialității
 • Încălcarea neintenționată a oricărui drept de proprietate intelectuală
 • Defăimare
 • Proprietate intelectuală
 • Fraudă/Rea-credință a oricăror angajați
 • Costuri de apărare

Principalele riscuri asociate cabinetului contabil:

 • daune aduse documentelor aflate în posesie (de ex., registre contabile)
 • pierderi de vieți, vătămări ale sănătății și bunurilor unor terți în contextul răspunderii generale pentru pierderi legate de cabinetul contabil
 • pierderi suferite ca urmare a acțiunilor mandatate de sau în beneficiul altor entități, respectiv compania-mamă, subsidiare sau companii asociate

Principalele riscuri asociate cabinetului de audit:

 • daune aduse documentelor aflate în posesie în legătură cu cabinetul de audit (de ex., registre contabile)
 • pierderi de vieți, vătămări ale sănătății și bunurilor unor terți în contextul răspunderii generale pentru pierderi legate de cabinetul contabil
 • pierderi suferite ca urmare a acțiunilor mandatate de sau în beneficiul altor entități, respectiv compania-mamă, subsidiare sau companii asociate

Principalele riscuri asociate activității de reprezentare juridică:

 • daune aduse documentelor aflate în posesia firmelor de avocatură (de ex., documente, planuri și registre contabile)
 • pierderi de vieți, vătămări ale sănătății și bunurilor unor terți în contextul răspunderii generale pentru pierderi legate de activitatea de reprezentare juridică
 • pierderi suferite ca urmare a acțiunilor mandatate de sau în beneficiul altor entități, respectiv compania-mamă, subsidiare sau companii asociate

Principalele riscuri asociate cabinetului de consultanță fiscală:

 • daune aduse documentelor aflate în posesie în legătură cu depunerea declarațiilor fiscale
 • pierderi de vieți, vătămări ale sănătății și bunurilor unor terți în contextul răspunderii generale pentru pierderi legate de cabinetul de consultanță fiscală
 • pierderi suferite ca urmare a acțiunilor mandatate de sau în beneficiul altor entități, respectiv compania-mamă, subsidiare sau companii asociate
 • sfera teritorială de acoperire corespunzătoare cerințelor clienților, ținând cont de țara de înregistrare a acestora
 • daune aduse lucrurilor utilizate în legătură cu cabinetul de consultanță fiscală (de ex., echipamente electronice închiriate)

Asigurarea de răspundere civilă profesională pentru furnizorii de servicii IT și telecomunicații acoperă:

 • încălcare sau neglijență, erori, omisiuni legate de dezvoltarea, producerea, gestionarea și implementarea de software;
 • hardware, tehnologie de telecomunicații;
 • încălcarea neintenționată a drepturilor de proprietate intelectuală sau de proprietate;
 • daune provocate de viruși, hackeri;
 • abuz de încredere sau utilizarea abuzivă a informațiilor;
 • defecțiuni ale sistemului propriu;
 • comportamentul incorect sau fraudulos al angajaților sau lucrătorilor independenți contractați direct de compania asigurată;
 • rambursarea costurilor de reprezentare juridică a companiei asigurate suportate în cadrul litigiilor.

Contact us

Our specialists will gladly give you a quote for a solution tailored to your unique circumstances

  Contactează-ne

  Specialiștii noștri sunt bucuroși să îți ofere o soluție personalizată