Asigurare de garanții

O garanție poate fi definită în cea mai simplă formă ca un acord scris de garantare a respectării, plății sau îndeplinirii unui act. Garanția este un tip unic de asigurare, deoarece implică un acord tripartit. Cele trei părți ale acordului de garanție sunt:

 • Debitor – partea care achiziționează garanția și își asumă obligația de a îndeplini un act astfel cum s-a angajat.
 • Garant – compania de asigurări care garantează că obligația va fi executată. Dacă debitorul nu îndeplinește actul conform angajamentului, garantul este răspunzător contractual pentru pierderile suferite.
 • Beneficiar – partea care solicită și deseori primește beneficiul aferent garanției. Pentru majoritatea garanțiilor, beneficiarul este o organizație guvernamentală locală, statală sau federală.

Spre deosebire de majoritatea polițelor de asigurare, acest tip de garanții nu protejează titularul poliței. O astfel de garanție este de obicei sub formă scrisă pentru a proteja, despăgubi sau oferi o garanție financiară unor terți, cum ar fi clienții, furnizorii sau contribuabilii de stat. Dacă una dintre aceste părți este prejudiciată financiar din cauza încălcării de către debitor a termenilor și condițiilor garanției, se pot formula pretenții în temeiul garanției. Aceste pretenții sunt analizate de către beneficiar și, dacă se constată că sunt întemeiate, compania de asigurări și debitorul sunt, de obicei, răspunzători pentru orice daune până la valoarea integrală a garanției. Compania de asigurări a fost de acord să își asume riscul în schimbul unei prime plătite de către debitor.
Furnizorii care participă la licitații au nevoie de garanții – pentru a asigura propriile bunuri furnizate sau pe cele ale subcontractanților lor – asigurarea de garanții fiind produsul potrivit pentru aceștia. Puteți economisi sume considerabile dacă vă asigurați împotriva riscului de neîndeplinire a obligațiilor în baza unui contract de lucrări sau de bunuri.

 

Tip de garanții:

 • garanții de participare la licitații
 • garanții de returnare a avansului
 • garanții de bună execuție
 • garanții de întreținere
 • garanții de reținere

De ce este justificată asigurarea de garanții:

 • alternativă excelentă la o garanție bancară care nu crește expunerea față de bănci
 • nicio presiune asupra fluxului de numerar
 • personalizabilă în funcție de nevoile unice

Contact us

Our specialists will gladly give you a quote for a solution tailored to your unique circumstances

  Contactează-ne

  Specialiștii noștri sunt bucuroși să îți ofere o soluție personalizată